ПРOФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО И ХРАНЕНЕ


1897г открива врати първото Девическо училище „Княгиня Евдокия” с основна цел- практическо обучение.
1923г започва строителството на училищна сграда. Община Шумен дарява общински парцел.
1936г построена сграда с две крила и разширение, предназначено за домакински готварски отдел.
Преименува се на Девическо стопанско училище „Княгиня Евдокия”, в което се учат девойки от средните социални прослойки.
Завършващите полагали изпит за калфи, а по-късно се явяват пред комисия на Стопанската камара и получавали майсторско свидетелство.
След 1944г училището е одържавено и наименувано Девическа професионална гимназия „Вела Пискова”.
1948г открива се отдел „Обществено хранене” с 2 год. курс на обучение.
1951г статут на техникум с паралелки 2 и 3 год. курс на обучение.
2003г Професионална гимназия по облекло и хранене .


ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХИМИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ "Проф. д-р Асен Златаров"


През 50-те и 60-те год. на XX в. бурното развитие на химическата промишленост налага откриването на това училище.
1967г се създава СПТУ по индустриална химия.
Подготвят се кадри- ръководни и изпълнителски за нуждите на комбинатите в гр. Девня, Завода за антибиотици- Разград, химическите предприятия в Шумен като: ХЗ „П. Волов”, „Лавена”, ПЗ „Шуменско пиво”, както и тези в региона. 1976г СПТУ по химическа промишленост. 1987г Техникум по химическа промишленост. 2002г Професионална гимназия по химическа промишленост.


ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО, ХРАНЕНЕ И ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ "Проф. д-р Асен Златаров"


ТООХ до 2003г. не е имал собствена сграда, а се е местел от училище на училище. ТХП е последното новостроено училище в Шумен.
Със заповед №РД14-100 от 11.07.2005г се обединяват ПГОХ и ПГХП”Проф.д-р Ассен Златаров” във ПГОХХТ”Проф.д-р Асен Златаров”, считано от учебната 2005/2006г.
Нашите кадри са дизайнери, моделиери, ресторантьори, сервитьор-бармани, хлебари, кулинари, кетъринг, еколози и технолози на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти.
Разпределени в 31 паралелки 723 ученика.
All Rights Reserved Copyright © Created by ReFresh 4+© Ltd.